Phone: (+30) 2109902272   Mail: info@protonyx.com

υπηρεσίες multi WAN

έξυπνη τεχνολογία

Εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες comBOX και αποκτήστε αδιάκοπη σύνδεση υψηλής ταχύτητας με το Internet ή το εταιρικό σας VPN.

Πρωτοποριακές δικτυακές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες comBOX δημιουργούν επαγγελματικές συνδέσεις από πολλαπλούς δικτυακούς πόρους χαμηλού κόστους, όπως οι γραμμές DSL. Το comBOX network appliance και ο comBOX network server, που περιλαμβάνονται στα πακέτα υπηρεσιών comBOX, ενσωματώνουν προηγμένη τεχνολογία ώστε να πραγματοποιούν αποτελεσματικά τη σύνθεση του bandwidth πολλών συνδέσεων, αλλά και να μεγιστοποιούν την αξιοπιστία και την ασφάλεια του δικτύου σας.

Η υλοποίησή τους στο δικό σας δίκτυο

Οι υπηρεσίες comBOX είναι κατά βάση συνδρομητικές καθώς η κίνηση των δεδομένων δρομολογείται μέσα από servers που διατηρεί η εταιρία μας σε Data Center σε διάφορες τοποθεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι υπηρεσίες διατίθενται σε δύο εκδοχές, ως managed services με παροχή SLA 99,9% που εξασφαλίζει την υψηλή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας προσφέροντας παράλληλα εξειδικευμένες δικτυακές λειτουργίες, και ως unmanaged service με χαμηλότερο συνδρομητικό κόστος με τη διαχείριση της υπηρεσίας να πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του δικτύου της εταιρίας μέσω του εξελιγμένου περιβάλλοντος διαχείρισης του comBOX network appliance.Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία και την υποστήριξη των υπηρεσιών comBOX, χρησιμοποιήστε τη Φόρμα Επικοινωνίας.

comBOX network appliance

Η δικτυακή συσκευή στο δίκτυό σας που διαμοιράζει και ελέγχει τις κινήσεις δεδομένων

Για τη χρήση των υπηρεσιών comBOX είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του comBOX network appliance στο δίκτυό σας. Είναι μια εξελιγμένη δικτυακή συσκευή που συνδέεται με το δίκτυο της επιχείρησής σας (LAN side) και με πολλαπλές συνδέσεις internet (WAN side).

Το comBOX network appliance είναι το σημείο-κόμβος όπου το εταιρικό δίκτυο συνδέεται με τις γραμμές internet και πραγματοποιείται, με τη βοήθεια του comBOX OS, η διαμοίραση και δρομολόγηση των δεδομένων.

Η εγκατάσταση του comBOX network appliance γίνεται μετά από μελέτη της δομής και της χρήσης του εταιρικού δικτύου και δεν απαιτεί ιδιαίτερες αλλαγές ρυθμίσεων από την πλευρά των providers ή του εταιρικού LAN. Ανάλογα με τις ανάγκες, το comBOX network appliance διαθέτει από δύο έως δώδεκα εισόδους για τις συνδέσεις WAN, οι οποίες μπορεί να είναι σταθερές (πχ. DSL) ή και ασύρματες (3G).

Το comBOX network appliance περιλαμβάνει υποστήριξη για το σύστημα High Availability Clustering που επιτρέπει τη χρήση περισσότερων από μιας συσκευών για την αποφυγή διακοπής των υπηρεσιών comBOX σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος στο hardware.

comBOX OS

Το λογισμικό, που χρησιμοποιούν το comBOX network appliance και ο comBOX network server, αναλαμβάνει τη διαχείριση των δεδομένων που διανέμονται στις επιμέρους γραμμές WAN.

Εκτός του βασικού multi-WAN routing (basic failover & load-balancing), τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών comBOX πραγματοποιούνται από ειδικές τεχνολογίες, που ενσωματώνονται στο comBOX OS με modular λογική και καθορίζουν τις παρεχόμενες λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες του εταιρικού δικτύου.

 • Τεχνολογία VLL >

  Η τεχνολογία Virtual Leased Line με τον αλγόριθμο σύνθεσης εύρους ζώνης (Bandwidth Aggregation) δημιουργεί μια εικονική μισθωμένη γραμμή που η ταχύτητά της ισούται με το άθροισμα των ταχυτήτων των επιμέρους γραμμών. Το ενιαίο bandwidth, που προσφέρει η τεχνολογία VLL, είναι διαθέσιμο, ακόμα και για την απλή μεταφορά ενός μόνο αρχείου, αφού τα δεδομένα δρομολογούνται ταυτόχρονα από όλες τις επιμέρους γραμμές. Ο αλγόριθμος Bandwidth Aggregation είναι αυτορυθμιζόμενος (self-tuning) και προσαρμόζεται (adaptive) στις μεταβολές του bandwidth και της ποιότητας των χαμηλού κόστους γραμμών που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες comBOX. Η τεχνολογία Virtual Leased Line με το Bandwidth Aggregation κάνει τις υπηρεσίες comBOX μοναδική λύση για όσους χρειάζονται ταχύτητες που ξεπερνούν τα κλασσικά όρια, και υψηλή αξιοπιστία, σε χαμηλό κόστος.
 • Packet-Loss Management >

  Πολλές φορές η ποιότητα των γραμμών DSL/3G παρουσιάζει διακυμάνσεις με αποτέλεσμα την απώλεια πακέτων δεδομένων. Για να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις, το σύστημα Packet Loss Management των υπηρεσιών comBOX εκμεταλλεύεται ειδικούς αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται και στις δορυφορικές επικοινωνίες. Παρέχει λειτουργίες Transparent Performance Enhancing Proxy (PEP) και TCP acceleration, ενσωματώνοντας το πρωτόκολλο ελέγχου της συμφόρησης δικτύου TCP-Hybla, και εξασφαλίζει την αδιάκοπη και γρήγορη ροή δεδομένων ακόμα και στις περιπτώσεις που η ποιότητα των επιμέρους συνδέσεων είναι εξαιρετικά κακή.
 • Bandwidth Management >

  Αρκετές realtime εφαρμογές απαιτούν τον καθορισμό προτεραιότητας στα είδη κίνησης δεδομένων συγκεκριμένου τύπου, ώστε να έχουν σταθερή ταχύτητα χωρίς να διακόπτονται, όταν συνυπάρχουν ταυτόχρονα και άλλα είδη κίνησης προς/από το internet. Η ρύθμιση των προτεραιοτήτων, αλλά και ο καθορισμός του διαθέσιμου bandwidth για το κάθε είδος δεδομένων (QoS, traffic shaping and prioritization) γίνονται από το σύστημα Bandwidth Management, που διαχειρίζεται τη ροή των δεδομένων και επιτρέπει τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών Media Streaming (VoIP centers, Video-conferences, WebTV, Internet Radio Broadcasting, Surveillance Platforms, E-Learning platforms) και τον έλεγχο της ταχύτητας ανά εφαρμογή / χρήστη.
 • Advanced Firewall >

  Το σύστημα Advanced Firewall επιτρέπει τον έλεγχο της πρόσβασης από και προς το εταιρικό δίκτυο. Φιλτράρει όλα τα δεδομένα που διακινούνται μέσω του comBOX network appliance και μπορεί να παραμετροποιηθεί για να προσφέρει εξειδικευμένη δρομολόγηση δεδομένων και να ενισχύσει την προστασία του εταιρικού δικτύου έναντι ηλεκτρονικών επιθέσεων. Η ενεργοποίησή του είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις που γίνεται in-house hosting υπηρεσιών ή υπάρχουν Virtual Private Networks.
 • High Availability Clustering >

  Το σύστημα High Availability Clustering δίνει τέλος στο downtime που οφείλεται σε προβλήματα hardware. Η χρήση του επιτυγχάνει την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών comBOX σε περιπτώσεις αστοχίας υλικού, με τη διαχείριση εφεδρικών comBOX network appliances, που ενεργοποιούνται αυτόματα (redundancy). Η εφαρμογή του συστήματος High Availability Clustering στην τεχνολογία Virtual Leased Line περιλαμβάνει επιπλέον τον cloud-infrastructure based comBOX network server και αναβαθμίζει το παρεχόμενο SLA σε 99.99%.
 • VPN >

  H απομακρυσμένη πρόσβαση στο εσωτερικό εταιρικό δίκτυο γίνεται με τη δημιουργία VPN, που εκμεταλλεύεται τις πολλαπλές συνδέσεις DSL ή και 3G, παρέχοντας υψηλή ταχύτητα και αξιοπιστία στη διακίνηση δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης AES 256-bit για την ενίσχυση της ασφάλειας. Συχνή εφαρμογή του Virtual Private Networking είναι η διασύνδεση υποκαταστημάτων με το πακέτο υπηρεσιών comBOX VPN, το οποίο λειτουργεί ως εικονική μισθωμένη γραμμή σημείου-με-σημείο (point-to-point virtual leased line).
 • Control Panel >

  Μπορείτε να γνωρίζετε από πρώτο χέρι τα πάντα για τη χρήση των υπηρεσιών comBOX και την κατάσταση των επιμέρους γραμμών, και να μετρήσετε το όφελος για το εταιρικό δίκτυο. Το σύστημα Reporting παρακολουθεί (monitoring) την κατάσταση των υπηρεσιών comBOX, της κάθε γραμμής (speed, uptime, packet loss), τη διαμοίραση και την κίνηση των δεδομένων και το συνολικό όγκο τους, και παρέχει αναφορές που βοηθούν στην παραμετροποίηση των συστατικών των υπηρεσιών comBOX και στην επίβλεψη του εταιρικού δικτύου.
 • 1

risk-free trial

Ζητήστε Προσφορά   

Πείτε μας τις ανάγκες δικτύωσης της επιχείρησης σας

Δοκιμάστε τα πακέτα υπηρεσιών comBOX, χωρίς καμία επιβάρυνση! Χρησιμοποιήστε τη Φόρμα Επικοινωνίας για να συζητήσουμε το πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

-
Video Presentation
Cookie Policy